افتخارات تردد

 • واحد فناور برتر استان سال ۱۳۹۳
 • اخذ تقدیرنامه فناور برتر استان از دانشگاه شهید باهنر کرمان سال ۱۳۹۵
 • کسب عنوان واحد نمونه صنعتی استان سال ۱۳۹۷
 • اخذ تقدیرنامه کارآفرین برتر در بخش خدمات یازدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان کرمان از اداره کار و رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۵
 • اخذ لوح سپاس جوان برتر ازاستانداری کرمان سال ۱۳۹۸
 • اخذ لوح سپاس ازمدیر کل ورزش و جوانان استان کرمان سال ۱۳۹۵
 • اخذ تقدیرنامه سیستم پایش تصویری در شهر انار سال ۱۳۹۸
 • اخذ تقدیرنامه ازسازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران سال ۱۳۹۷
 • اخذ گواهینامه آموزشی فرآوری بتن آماده سال ۱۳۹۵
 • اخذ گواهینامه تایید صلاحیت ایمنی سال ۱۳۹۶
 • اخذ گواهی انجمن بتن ایران سال۱۳۹۷
 • دارای پروانه بهره برداری وزارت صنعت معدن و تجارت سال ۱۳۹۵
 • دارای پروانه عضویت انجمن پیمانکاران عمرانی استان کرمان سال ۱۳۹۱
 • دارای پروانه عضویت کانون سراسری انجمن های شرکت های ساختمانی، تاسیساتی و تجهیزاتی ایران سال ۱۳۹۲
 • دارای پروانه تایید صلاحیت مدیران کنترل کیفیت سال ۱۳۹۵
 • اخذ گواهی کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند ارزیابی و حمایت های شرکت های دانش بنیان سال۱۳۹۷
 • اخذ گواهی نامه فنی ازوزارت راه و شهرسازی سال ۱۳۹۷
 • اخذ مجوز فعالیت ازسازمان نظام صنفی رایانه ای کشورسال ۱۳۹۷
 • اخذ گواهینامه صلاحیت پیمانکاری سال ۱۳۹۴
 • اخذ گواهینامه دوره آموزشی مقایسات بین آزمایشگاهی ازخانه کیفیت کرمان سال ۱۳۹۶
 • اخذ گواهینامه دوره آموزشی مقایسات بین آزمایشگاهی ازخانه کیفیت کرمان سال ۱۳۹۶
 • اخذ گواهینامه بین الملی سیستم مدیریت کیفیت Quality management system سال ۲۰۱۷
 • اخذ گواهینامه بین المللی استاندارد Iso9001:2008  سال ۲۰۱۷
 • آموزش نصب Installation training for the kistler lineas * WIM sensor سال ۲۰۱۵
 • ارائه مقاله با عنوان بررسی تحلیل آمار تلفات عابران پیاده بر مبنای پارامترهای مختلف و ارزیابی اثربخشی اجرای طرح ارتقای ایمنی عابران پیاده در دوازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک سال ۱۳۹۱