تابلوهای اطلاعاتی ( اخباری )

این نوع علایم که برای هدایت رانندگان ضمن مسافرت در جاده ها و یا برای آگاهی آنان از سایر اطلاعات لازم در راه بکار برده می شود شامل انواع زیر است :

۱- علایم پیش آگاهی

۲- جهت نما

۳- مشخصات راه

۴- شناسایی محل

۵- تایید کننده راه

۶- اطلاعات لازم مربوط به طول مسیر مانند کیلومتر شمار و …

۷- تابلوهایی که محل تسهیلات رفاهی لازم را برای استفاده کنندگان راه اعلام می نماید

۸- علایم موقت برای راه های در دست تعمیر و انحرافی و محل های خطرناک

اساس کلی علایم اطلاعاتی را علایم جهت نما تشکیل می دهند که به رانندگان اطلاعات مربوط به تقاطع ها و راه های صحیح به مقصد رسیدن را نشان می دهد و به سه گروه زیر تقسیم می شوند :

گروه ۱- علایم پیش آگاهی :

علایمی هستند که قبل از رسیدن به تقاطع نصب شده و اطلاعاتی را در مورد مسیرهای تقاطع به راننده می دهد.

گروه ۲- علایم جهت نما :

این علایم پس از علایم پیش آگاهی در محل تقاطع نصب شده و جهت حرکت در راه مورد نظر را به راننده می دهد.

گروه ۳- علایم تایید کننده راه :

علایمی است که در ابتدای مسیر پس از تقاطع نصب شده و تایید اطلاعات اضافی مربوط به راه را به راننده می دهد. این گروه علایم باید در محل مناسب خود و در مجاورت تقاطع ها در آزاد راه ها و همچنین راه های اصلی و فرعی نصب شوند و در صورتی که لازم باشد در بعضی از آزاد راه ها می توان این تابلوها را در جدول وسط تکرار کرد. باید در نظر داشت که علایم پیش آگاهی ، جهت نما و تایید کننده راه که متوالیا یکی پس از دیگری نصب می شوند باید بیان کننده اطلاعاتی باشند که خلاف یکدیگر نبوده و باعث گمراهی مسافرین نگردد. شکل این تابلوها به صورت مربع و مربع مستطیل است که یک سر آن به صورت پیکان نیز شده باشد و رنگ زمینه آن بستگی به نوع جاده دارد.

به طور کلی علایم اطلاعاتی به منظور راهنمایی در مورد تقاطع یا سایر راه های ، شناسایی محل ، اعلام فواصل ، نشان دادن جهت ، مسیر ورود و خروج ( شهرها ، بخش ها و روستاها و … ) معرفی و مشخص کردن مکانهای تفریحی ، خدماتی ، تاریخی ، مراکز زیارتی ، پارکها ، جنگلها ، کوهها و … مورد استفاده قرار می گیرند.

علایم اطلاعاتی براساس راه های به سه گروه زیر تقسیم می شوند : علایم اطلاعاتی راه های اصلی و فرعی ، علایم اطلاعاتی بزرگراه ها و آزاد راه ها.

تابلوهای اطلاعاتی همچنین وظیفه راهنمایی مسافرین از مبداء سفر تا مقصد را بر عهده دارند. چنانچه مقصد مسافرین اماکن تاریخی ، مذهبی ، اداری – دولتی ، مراکز تفریحی ، مراکز اورژانس و پزشکی در داخل شهر باشد این تابلوها برای اطلاع رانندگان وسایل نقلیه ، هدایت و جلوگیری از سردرگمی آنها بسیار مفید خواهد بود ، بالاخص در شرایطی که مقصد بیمارستان و یا مراکز درمانی باشد ، نصب این تابلوها برای جلوگیری از ایجاد صداهای ناهنجاردر نزدیکی این گونه مکانها و هدایت رانندگان به محل بیمارستان بسیار مفید خواهد بود تا راننده در شرایط اورژانس بدون سردرگمی به سرعت به بیمارستان راهنمایی شود.

گروهی از تابلوهای اطلاعاتی مربوط به بزرگ راه ها و آزاد راه ها می باشند. این علایم بایستی به گونه ای طرح شوند که رانندگان بتوانند در سرعت های بالا آن را خوانده و واکنش مناسب نشان دهند. لذا در طراحی آنها می بایست عوامل زیر را در نظر داشت : قابلیت دید مطلوب ، کلمات درشت تر با استفاده از حروف و شکلکهای بزرگتر ، کوتاهی پیام برای درک سریع. سرعت زیاد در بزرگ راه ها و آزاد راه ها ایجاب می کند که برای قابلیت دید هر چه بیشتر تابلوهای اطلاعاتی ، ابعاد آنها بزرگ تر از راههای اصلی انتخاب شوند.

این تابلوها را می توان علاوه بر سمت راست در میانه راه نصب نمود تا برای کلیه گذرگاههای وسایل نقلیه قابل دید باشد و خودروهای سمت راست نتوانند جلوی دید خودروهای سمت چپ را مسدود کنند.

این تابلوها نقش هدایت ترافیک عبوری از شهر را در مسیرهای شریانی و رینگ های ( حلقه های ) ترافیکی و کمربندی ها برعهده داشته و بوسیله آنها می توان از ورود سفرهای عبوری نظیر وسایل نقلیه حمل بار به مرکز شهر جلوگیری نمود. دسته ای دیگر از تابلوهای اطلاعاتی اعلام کننده تسهیلات خدماتی لازم می باشند. گاهی مواقع به علت آن که مکان های ارایه خدمات فاصله زیادی از یکدیگر دارند و یا تعداد آنها در طول راه محدود می باشد لازم است که این تابلوها با ذکر فواصل در راه ها نصب شوند. نصب این تابلوها معمولا به دلیل آنکه در داخل شهر ، مکان های خدماتی در معرض دید قرار دارند ضرورت نداشته و در راه های بین شهری استفاده می شوند.

گروه دیگری از تابلوهای اطلاعاتی در محل های حادثه خیز و خطرناک نصب می شوند ، مانند پیچ های تند ، پل های باریک ، سراشیبی های تند و … که به علت موقعیت خاص جغرافیایی مکان ، تغییر مسیر یا کارهای ساختمانی در آن محل ها بسیار کم است بدین ترتیب باید به وسیله علایم و سایر تجهیزات ، محل را تا حدودی ایمن نمود که در آنها می توان با ادغام سه نوع تابلو اخطاری ، انتظامی و اطلاعاتی علامتی را بوجود آورد که هم کاملا موجب توجه راننده شود و همچنین در یک تابلو چند پیام را همزمان به او ابلاغ نمود.

علاوه بر این علایم کاربرد تابلوهای دیاگرامی در نزدیکی تقاطع های غیر همسطح ، طریقه و روش مناسب و سریع انتقال اطلاعات در مورد مانورهایی است که رانندگان برای رسیدن به مقصد باید انجام دهند.