سامانه تردد شمار

کاربردها

 • جمع آوری اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه بصورت یکپارچه
 • جمع آوری داده ها برای طراحی های جاده ای
 • تشخیص حجم عبوری خودروهای عبوری
 • شناسایی نوع خودرو بر اساس طول خودرو عبوری (سواری، وانت، مینی بوس، اتوبوس، تریلر)
 • محاسبه سرعت متوسط خودروها
 • ارسال این اطلاعات به واحدهای کنترل ترافیک

مشخصات فنی

مشخصات تردد شمار (سیستم ثبت سرعت حلقه القایی)

 • اندازه گیری سرعت وسایل نقلیه توسط حلقه های القایی
 • شمارش خودروهای عبوری، اندازه گیری طول و طبقه بندی آن ها
 • پوشش خطوط عبوری حداکثر تا ۶ خط عبور
 • امکان ارسال بر خط اطلاعات تردد و سرعت وسایل نقلیه عبوری
 • دمای کاری بین ۰ تا ۵۰ درجه سانتیگراد در بازه های مختلف روز و شب