سامانه تخلف عبور از چراغ قرمز

ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز، یکی از پروژه‌های سیستم‌های حمل و نقل هوشمند است که امروزه جایگاه ویژه‌ای میان راه‌کارهای ITS برای شهرهایافته است. این سیستم از طریق پردازش تصویر قابل انجام می باشد.

کاربردها

 سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز در تقاطع ها جهت نظارت بر توقف خودروها پشت خط عابر پیاده نصب می گردد و با استفاده از الگوریتم های پردازش تصویر تمامی خودروها را بر اساس دید سه بعدی تشخیص داده و رهگیری می نماید. در صورت بروز تخلف سیستم به صورت هوشمند دو عکس شاهد که در هر دوی آن ها تصویر وضعیت چراغ راهنمایی و مکان خودروی متخلف مشخص است تهیه می نماید. این دو عکس به گونه ای انتخاب شده اند که عکس اول متعلق به زمانی است که خودرو وارد وضعیت تخلف گردیده است و عکس شاهد دوم مربوط به مدتی بعد از عکس شاهد اول است که تخلف محرز شده و خودرو در حال خروج از تقاطع می باشد. تشخیص خودروها و تخلفات در این سیستم بر اساس دید سه بعدی و مستقل از پلاک می باشد به گونه ای که خودروهای بدون پلاک استاندارد و یا با پلاک مخدوش که توسط نرم افزار پلاک خوانی خوانده نمی شود نیز در این سیستم تشخیص داده شده و در صورت تخلف برای آن ها یک تخلف کامل ثبت می گردد. همچنین مکان و محل نصب پلاک در این سیستم تاثیری در تشخیص تخلف خودروی متخلف ندارد.

با توجه به مکان یابی سه بعدی خودروها در سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، تخلف عبور مستقیم از چراغ راهنمایی و یا گردش به چپ و راست را به تفکیک تشخیص می دهد. همچنین در صورتی که خودرو روی خط عابر پیاده نیز توقف نماید در سیستم تشخیص داده شده و برای آن تخلف توقف روی خط عابر پیاده ثبت می گردد. همچنین لحظه وقوع تخلف در نمودار زمانی گرافیکی مشخص می گردد. این سیستم قابلیت ثبت همزمان چندین تخلف برای خودروهای مختلف را دارا می باشد و تک تک خودروها به صورت اتوماتیک توسط سیستم پلاک خوانی می شوند.

همانطور که در عکس ها مشاهده می کنید در تصاویر شاهد، روند حرکت خودرو و وضعیت چراغ قابل مشاهده می باشد و همچنین خودروی متخلف از سایر خودروها در تصویر متمایز شده است. لازم به ذکر است یکی از قابلیت های سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، ضبط فیلم مربوط به هر یک از تخلفات می باشد که به صورت کم حجم و با کیفیت مناسب به کمک شناسه تخلف حتی روی اینترنت قابل دسترسی است. این فیلم از چند ثانیه قبل از تخلف تا چند ثانیه بعد از تخلف، تقاطع را نمایش می دهد و یکی از قابلیت های جانبی و منحصر به فرد این سیستم به شمار می آید.

قابلیت ها

هسته پردازشی تشخیص خودروها

بکارگیری روش استریو باعث تشخیص مکان خودروها و ابعاد سه بعدی خودرو صرفنظر از پلاک می شود و در نتیجه به انعکاس ها، سایه ها، ارتفاع های متفاوت پلاک و سایر مواردی که در رویکرد تشخیص خودرو صرفا بر اساس پلاک باعث ضعف و یا اشتباه سیستم می شود، مقاومت می کند.

طراحی نرم افزار شناسایی خودروها در این سامانه مبتنی بر یکی از پیشرفته ترین تکنیک های پردازشی برای شناسایی اجسام، تعقیب و دسته بندی آنهاست. این تکنیک که بر اساس Stereo Vision می باشد، این قابلیت را برای سامانه مهیا کرده است که بتواند محیط اطراف خود را به صورت سه بعدی درک کند.

استفاده از این روش نوین، دارای مزایای زیادی است و ضعف های سایر الگوریتم هایی که برای این منظور بکار گرفته می شوند را ندارد. در روش استریو به کمک یک جفت دوربین و نرم افزارهای پردازشی خاص، تک تک نقاط تصویر دو بعدی مربوط به سطح معبر که شامل Pixel_x و Pixel_y می باشد به صورت سه بعدی X, Y , Z نشان داده می شود.

پس از این مرحله، سیستم توانایی تفکیک اجسام سه بعدی متحرک از سطح خیابان و همچنین از یکدیگر را با پردازش های بعدی به دقت پیدا خواهد کرد. از مزایای این روش قابلیت شناسایی تمام اجسام متحرک دارای ارتفاع از سطح خیابان (موتور، کامیون و …) بدون در نظر گرفتن شکل ظاهری، جهت حرکت و همچنین توانایی اندازه گیری ابعاد وسیله نقلیه می باشد.

همچنین از آنجا که تصاویر این دوربین ها به صورت Wide می باشند و کل عرض تقاطع را پوشش می دهند، امکان تعقیب مسیر وسایل نقلیه در کل تقاطع برای تعیین نوع تخلف امکان پذیر است. به علاوه با توجه به توان پردازشی این سامانه، تمامی خودروهای داخل تقاطع توسط سیستم استریو شناسایی، مکان یابی و سرعت سنجی می گردند. حتی در صورتی که تمامی خودروهای عبوری همزمان مرتکب تخلف گردند، سیستم برای هر کدام تخلف جداگانه ای ثبت و ذخیره می کند در نتیجه، عملکرد سیستم در لحظات قبل از سبز شدن چراغ و یا بعد از قرمز شدن که گاهی چندین خودرو مرتکب تخلف همزمان می شوند دچار اختلال نخواهد شد.

مدل قرارگیری دوربین ها و نحوه پوشش تقاطع توسط تصاویر Wide این دوربین ها

مدل قرارگیری دوربین ها و نحوه پوشش تقاطع توسط تصاویر Wide این دوربین ها

از طرفی سایر سیستم های مشابه، از روش های اولیه مبتنی بر تفکیک زمینه و یا تعقیب پلاک استفاده می نمایند که تفکیک زمینه، حساسیت زیادی به وضعیت نوری، جهت سایه و میزان تردد دارد. به عنوان مثال در این روش در ساعاتی از روز که سایه خودرو در کنار آن و کمی بزرگ باشد، سیستم نسبت به شناسایی محل دقیق خودرو و تفکیک آنها از یکدیگر مشکل خواهد داشت.

از دیگر مشکلات سیستم های یک دوربینی، عدم درک ارتفاع وسایل نقلیه می باشد و مکان وسایل در شرایط خاص به درستی توسط سیستم درک نخواهد شد. مثلا در صورتی که سیستم در پشت تقاطع نصب شده باشد مکان خودروهای با ارتفاع بیشتر را جلوتر تخمین خواهد زد.

تصاویر بالا نشان می دهند که به علت نصب پلاک ها در ارتفاع های مختلف؛ با تشخیص مکان پلاک، امکان مکان یابی خودرو وجود ندارد.در ضمن سیستمهای یک دوربینی، در شب با انعکاس نور روی خیابان هم مشکلات زیادی دارند که حتی مقالات زیادی را می توان در زمینه ایرادات این سیستمها یافت.

همچنین سیستمهای مبتنی بر شناسایی پلاک، توانایی تشخیص تخلف خودروهای فاقد پلاک و یا موتورسیکلت ها را ندارند و علاوه بر این، حساسیت زیادی به مکان نصب پلاک بر روی خودرو دارند. به عنوان مثال اتوبوسی را در نظر بگیرید که بر روی خط عابر توقف کرده است با توجه به اینکه پلاک این خودرو در چند متری جلوی خودرو قرار دارد، این روش توانایی ارائه صحیح محل خودرو را ندارد. همچنین نصب پلاک در ارتفاع های مختلف نیز باعث خطای اینگونه سیستمها خواهد شد (شکل بالا)و همچنین در صورت بروز همپوشانی امکان تشخیص پلاک خودرو وجود ندارد. اما این سیستم، خودرو را تشخیص داده و در تنها لحظه ای که پلاک آن قابل رویت باشد پلاک آن برداشت و ثبت می گردد.

نظر به اینکه دید اصلی این سیستم به صورت سه بعدی می باشد و تمامی اطلاعات تصویر به صورت سه بعدی پردازش می گردد، شکل و اندازه تمامی خودروها در ابعاد دقیق از سیستم استخراج می گردد و بدین ترتیب می توان خودروهای عبوری را بدون نیاز به پلاک خوانی، کلاسه بندی نمود و انواع خودروی سبک و سنگین را تشخیص داد که حاوی اطلاعات ارزشمندی برای ملاحظات اعمال قانون و یا برای بررسی های آماری می باشد.

رهگیری سه بعدی

در دست داشتن پیوسته مکان خودروها در فضای سه بعدی، رهگیری سه بعدی تک تک خودروها قبل از ورود به چهار راه و پیش از خط عابر پیاده تا هنگام خروج از چهار راه را میسر می سازد و در نتیجه امکان تشخیص و تفکیک جهت حرکت و ثبت تخلفات گردش به چپ، راست و مستقیم بر اساس رهگیری سه بعدی هدف را فراهم می سازد. همچنین ثبت تخلف توقف روی خط عابر پیاده نیز امکان پذیر است. با استفاده از منحنی های سه بعدی مکان بر حسب زمان هر خودرو، این سامانه حتی قابلیت سرعت سنجی لحظه ای تمامی خودروها را دارا می باشد.

تصویربرداری فاز شناسایی و تعقیب خودروها در این سیستم به صورت Wide و دارای پوشش تمام تقاطع می باشد. این روش تصویربرداری قابلیتی را برای سیستم مهیا کرده است که تا چندین لاین را به صورت همزمان با یک ست دوربین استریو پوشش دهد و این سیستم در تقاطع های با عرض زیاد نیز قابل بکارگیری باشد.

بدین ترتیب دو نکته اساسی در شناسایی و تعقیب خودروها در این سیستم پیاده شده است: یکی شناسایی سه بعدی و دیگری تصویربرداری به گونه ای که تعقیب مسیر خودروها در هنگام ورود و عبور از چهار راه کاملا مشخص باشد. با توجه به این نوع طراحی، امکان ثبت و تفکیک انواع تخلفات در این سیستم مهیا می باشد. بدین ترتیب می توان تخلفات عبور مستقیم از چراغ قرمز، گردش به سمت راست یا چپ را به تفکیک مشخص نمود و حتی در حالت هایی که یکی از این موارد مجاز و دیگری تخلف است را ثبت نمود.

همچنین این سیستم قابلیت منحصر به فردی در ثبت تخلف توقف بر روی خط عابر دارد. زیرا از طرفی مکان صحیح و سه بعدی خودرو در سطح تقاطع را به درستی تشخیص می دهد (بر خلاف سیستمهای مبتنی بر پلاک که در مورد پلاک های با ارتفاع زیاد یا خودروهای با طول زیاد دچار خطا می شوند) و از طرفی حتی در صورت همپوشانی پلاک خودرو با توجه به تعقیب خودرو در تمام مدتی که در تصویر است، هنگامی که پلاک از همپوشانی خارج گشت، پلاک خودرو را استخراج می کند.

 

پلاک خوانی

یکی از بخش های اصلی سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، نرم افزار قرائت پلاک می باشد که به صورت کاملا بومی با توجه به ویژگی های خاص انواع پلاک های ایران طراحی و پیاده سازی شده است. عکس تهیه شده از خودروی متخلف در این سیستم در شب و روز کاملا رنگی بوده و پلاک و نوع خودرو در آن مشخص می باشد. در مورد پلاک های غیر متعارف نیز ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و سرعت سنجی آن ها صورت گرفته و عکس با کیفیت نیز تهیه می شود و در نهایت پلاک آن ها در مرکز مانیتورینگ توسط کاربر خوانده شده و  تخلف ثبت می گردد.

دقت پلاک خوانی تست شده این سیستم ۹۶٫۵ درصد در شرایط واقعی و برای تمامی خودروهای عبوری تا فاصله ۳۵ متری می باشد. این پلاک خوان توانایی قرائت تمام انواع پلاک ایران شامل پلاک های خصوصی، دولتی و عمومی را دارا می باشد. همچنین هسته این پلاک خوان تاکنون در پروژه های مختلفی مورد بهره برداری قرار گرفته و در شرایط مختلف کاری تست گردیده است.

لازم به ذکر است با وجود دقت بالای پلاک خوانی این سیستم در مقایسه با سایر سیستم های موجود، با توجه به نوع طراحی سیستم و وجود خودروهایی با پلاک های خاص (مانند سیاسی، ترانزیت، نظامی و …) و همچنین وسایل با پلاک مخدوش و یا فاقد پلاک، در صورتی که تخلفی برای یک وسیله نقلیه محرز گردد ولی پلاک آن استخراج نشود، این خودرو در لیستی مجزا به کاربر سیستم جهت مشاهده و تصمیم گیری ارایه می شود و کاربر می تواند با مشاهده تصویر با کیفیت اخذ شده از خودروی متخلف، آن وسیله را اعمال قانون نماید. با توجه به این که قدرت تشخیص ذهن انسان از تمامی نرم افزارهای پلاک خوانی قوی تر است، با این وجود در این سیستم شاهد هیچ نقصی حتی به دلیل نوع خاص پلاک ها نخواهیم بود و می توان به راحتی این سیستم را در سایر کشورها نیز اجرا نمود.

استقلال سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز از تشخیص کاراکترهای پلاک، سبب اطمینان عملکردی بالای دستگاه می شود به گونه ای که اگر قرار بود تشخیص خودروها به کاراکترهای پلاک وابسته باشد آن دسته از خودروهایی که پلاک خوانی نمی شوند قطعا در سیستم تشخیص داده نشده و از دست می روند. به عنوان مثال برخی از سیستم های خارجی که به طور خاص برای پلاک های ایران طراحی نشده اند دقتی بیش از ۹۶% در تشخیص کاراکترها دارند که با توجه به اینکه پلاک های ایران دارای ۸ کاراکتر است در نتیجه آن سیستم در نهایت ۷۲% از خودروها را به صورت صحیح تشخیص خواهد داد و حاشیه امنی به لحاظ روانی برای تخلف حدود یک چهارم از خودروها فراهم می شود. این موضوع وقتی جدی تر می شود که قانون شکنان با دستکاری های ساده ای مثل تمیز کردن بخشی از پلاک و یا قراردادن طلق روی آن که لزوما از دید ماموران پلیس، غیر مجاز نیست اطمینان خاطر برای انجام تخلفات خطرناکی مثل عبور از چراغ قرمز را بدست می آورند.

 

 کالیبراسیون

برخلاف بسیاری از سیستم های مشابه، کالیبراسیون محیطی خاصی برای این سیستم ضروری نیست و صحت عملکرد سیستم به کالیبراسیون داخلی دوربین ها مرتبط است.

یکی از نکات مهم در بهره گیری از سیستمهای مبتنی بر استریو مبحث کالیبره این سیستم ها می باشد و از آنجا که بخش اصلی کالیبره این سیستمها به موقعیت دوربینها نسبت به هم بر می گردد، کالیبره کردن آنها تقریبا بدون پیش فرض نسبت به محل نصب و حتی هنگام تولید انجام می گردد که این امر باعث سهولت نصب سیستم در نقاط مختلف می گردد. همچنین این سیستمها احتیاجی به علامت گذاری بر روی سطح خیابان ندارند زیرا موقعیت اجسام تابع حساسی از فاصله و زاویه دوربین با خیابان نیست و لذا مقاومت این سیستمها نسبت به لرزش، انبساط و انقباض، بسیار بیشتر از سایر نمونه ها می باشد که باعث می شود بازه های سرکشی برای کالیبره احتمالی نیز طولانی تر گردد.

 

 تشخیص وضعیت چراغ

وضعیت چراغ راهنمایی به صورت سیگنال الکترونیکی وایرلس و یا با پردازش تصویر قابل تشخیص است.

نرم افزار این سیستم بدون نیاز به اتصال به چراغ قرمز توانایی تشخیص وضعیت چراغ راهنمایی را بر اساس پردازش تصویر دارا می باشد. این قابلیت، نصب آن را در بسیاری از تقاطع ها سهولت می بخشد و نیاز به سیم کشی اضافی را مرتفع می نماید.

همچنین تشخیص وضعیت چراغ از طریق کنترلر چهار راه نیز ممکن است که برای این امر نیز قطعه ای فرستنده در کنار کنترلر تقاطع قرار گرفته و وضعیت چراغ راهنمایی را به صورت بی سیم به سیستم ارسال می نماید و بدین ترتیب در معماری سیستم سعی شده است که تا حد ممکن از سیم کشی جدید در چهار راه جلوگیری شود. همچنین می توان در صورتی که چندین سیستم در یک چهار راه نصب شده باشد با بکارگیری تنها یک فرستنده در محل کافوی چهار راه، سیگنال تمامی چراغ ها را به سیستم ها ارسال نمود.

قابلیت های کاربردی اضافه

در این پروژه، سخت افزاری در هر چهار راه نصب می گردد که علاوه بر کارکرد اصلی ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز می توان قابلیت های نرم افزاری دیگری را نیز برای آن تعریف نمود که به آن اضافه گردد.

با توجه به اینکه دوربین های استریوی سیستم به صورت پیوسته و بلادرنگ (RealTime) در حال تصویر برداری و پردازش خودروهای عبوری در محدوده چهار راه هستند می توان اطلاعات ارزشمند دیگری را نیز استخراج و برای ایجاد قابلیت های جدیدی به کار گرفت از جمله:

 

ترددشماری و گزارش های آماری

در این سیستم تمامی خودروهای عبوری به همراه سرعت تک تک آن ها استخراج می گردند که می توان از این اطلاعات، آمار ترافیکی متنوعی تهیه نمود که ورودی خام ارزشمندی برای مدیریت کلان ترافیک شهری خواهد بود. از جمله:

  • سرعت میانگین در چهار راه در ساعات مختلف شبانه روز
  • حجم ترافیک و نرخ عبوری خودروها
  • مشخص کردن درصدی از خودروها که از چهار راه مورد نظر به صورت مستقیم حرکت کرده یا به طرفین گردش می کنند.

 

اعمال قانون بر اساس سرعت مجاز

تمامی خودروها توسط سیستم در تمامی حالات سبز، زرد و قرمز در سیستم سرعت سنجی شده و بنابراین می توان خودروهایی که با سرعت غیر مجاز خصوصا در شب از چهار راه عبور می نمایند را نیز به طور جداگانه ثبت نمود.

تشخیص سبک و سنگین

ابعاد سه بعدی هر خودرو در سیستم تشخیص داده شده و بدین ترتیب می توان خودروهای سنگین را در ساعات تردد غیر مجاز روزانه جریمه نمود.

کنترل چهار راه

در این سیستم دوربین های استریو به صورت زوایه باز تمامی چهار راه را تحت پوشش قرار داده و خودروها از قبل خط عابر تا انتهای چهار راه، رهگیری می گردند.

 

بدین صورت می توان به عنوان توسعه آتی، کنترل چراغ راهنمایی را نیز در اختیار این سیستم قرار داد تا سامانه بنا بر ضرورت برای تخلیه خودروها، چراغ راهنمایی را قرمز نگه داشته و تخلیه بار ترافیکی صورت پذیرد. به عنوان مثال هنگامی که با حجم بالای ترافیک مواجه هستیم زمان زرد بودن چراغ راهنمایی برای تخلیه چهار راه کافی نیست و هنگامی که هنوز رانندگان در وسط چهار راه در ترافیک قرار دارند، چراغ راهنمایی این مسیر قرمز شده و چراغ راهنمایی مسیر مقابل سبز می گردد که باعث گره های ترافیکی پیچیده می گردد. اما این سیستم برای جلوگیری از این وضعیت، چراغ راهنمایی را در تمام چهار راه قرمز نگه می دارد تا بار ترافیکی از چهار راه تخلیه گردد. در تمام این مدت سیستم با جریمه رانندگانی که این حالت (All Red) را ندیده بگیرد از ورود خودروها به محدوده چهار راه جلوگیری خواهد کرد.

 


نظارت بر کنترلر چراغ راهنمایی

از آنجایی که برای ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز و یا توقف روی خط عابر پیاده نیاز به تشخیص وضعیت چراغ راهنمایی می باشد می توان وضعیت هر لحظه چراغ راهنمایی را پایش نمود و تمامی زمان های تغییر حالت آن را در دیتابیس ثبت نمود. همچنین در صورت خرابی کنترلر چراغ و بروز حالت های غیر معمول از جمله خاموشی ها، روشن بودن همزمان چراغ ها و یا چشمک زدن های غیر مجاز، این سیستم توانایی تشخیص اتوماتیک وضعیت نامتعارف را داشته و هشدار مربوطه را صادر می نماید.

ثبت تخلف گردش از لاین نامناسب

به جهت روان سازی ترافیک برای گردش به سمت راست یا چپ بهتر است راننده از لاینهای کناری حرکت کند. کنترل این موضوع در برخی از چهار راه ها توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. اما با توجه به در دست داشتن مسیر سه بعدی خودروها می توان به خودروهایی که این موضوع را رعایت ننمایند جریمه یا هشدار داد. به عبارت دیگر اگر راننده ای برای گردش به سمت چپ از لاین های سمت راست، کل محدوده چهار راه را طی کرده و سمت چپ بیاید، سیستم این حرکت را تشخیص داده و تخلف ثبت می نماید.

مشخصات فنی نرم افزاری

گزارش گیری با اتصال مستقیم

هر کدام از سیستم ها در سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، قابلیت اتصال مستقیم تحت شبکه به صورت web base را دارا می باشند. بدین ترتیب می توان علاوه بر ساز و کارهای مراکز مانیتورینگ گسترده، به عملکرد هر تک سیستم نیز نظارت نمود. برای این منظور کافی است که IP سیستم مورد نظر در مرورگر اینترنت وارد شده و پس از تایید سطح دسترسی و رمز مربوطه، نمایش وضعیت سامانه گزارش های آماری و دسترسی به تخلفات برای کاربر فراهم خواهد شد. کاربرد این ویژگی در مرحله نظارت و نگهداری سیستم ها چشمگیر می باشد.

گزارش ها بر بستر شبکه جایگزین

سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز مجهز به سامانه ارتباطی با شبکه تلفن همراه می باشد که به طور خاص برای این سیستم طراحی گردیده است و در صورت بروز هرگونه خطری از جمله باز شدن غیر مجاز درب ها بدون کلید الکترونیکی و یا ضربه های شدید به طور اتوماتیک، از طریق بستر ارتباطی (فیبر و یا هر بستر مبتنی بر شبکه که برای پروژه در نظر گرفته شود) پیغام هشدار مقتضی به صورت آنی به مرکز مانیتورینگ مخابره می گردد. همچنین این سیستم به قابلیت ارسال هشدارهای مبتنی بر پیام کوتاه نیز مجهز بوده که در صورت بروز خطرات احتمالی و دسترسی غیر مجاز، پیغام کوتاه حاوی محل دوربین و نوع خطر پیش آمده بلافاصله به شماره افراد مسئول ارسال می گردد. همچنین می توان با استفاده از پیام کوتاه وضعیت کلی سامانه را نیز استعلام نمود که برای پرسنل نظارت و نگهداری کاربرد دارد.

قابلیت های رفع اتوماتیک عیب

بورد الکترونیکی خاص طراحی شده برای سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، به صورت اتوماتیک همواره در حال چک و عیب یابی قسمت های مختلف سیستم می باشد و در صورت بروز هرگونه مشکل، به صورت اتوماتیک جهت رفع مشکل اقدام می نماید. در نتیجه برای عملکرد همیشگی و شبانه روز سامانه ثبت تخلف عبور از چراغ قرمز، بورد ناظر، پیوسته بر عملکرد سیستم نظارت کرده و تا حد ممکن نسبت به رفع مشکلات اقدام می نماید.

بکارگیری روش های watch dog در جهت کنترل بخش های نرم افزاری و پردازنده سیستم پیاده سازی شده است و بدین صورت حتی در صورت بروز مشکل هنگ در سیستم و یا هرگونه مشکل نرم افزاری که عملکرد سیستم را مختل نماید، بورد الکترونیکی به صورت اتوماتیک نسبت به reset نمودن سیستم و یا خاموش و روشن کردن آن اقدام می نماید.

نرم افزارهای مدیریتی و گزارشی

در نگاه کلان به سامانه ثبت تخلفات عبور از چراغ قرمز، نرم افزارهای غیر پردازشی و واسطی وجود دارند که بر روی سامانه های سطح شهر پیاده شده و همچنین نرم افزارهایی که بر روی سرور مرکزی نصب شده و به انواع کاربران تحت شبکه، خدمات ارائه می دهند.

با توجه به نحوه تعریف بکارگیری سامانه، شمای کلی سامانه و واحدهای کاربری به صورت زیر می باشد:

وظایف نرم افزارهای غیر پردازشی طرف هر دکل به شرح زیر است:

ثبت و نگهداری اطلاعات مربوط به ترددها در دیتابیس
ارتباط با بوردهای الکترونیکی و مانیتور وضعیت تجهیزات و سنسورها
بکارگیری ماژول SMS برای گزارش وضعیت و خرابی
انتقال اطلاعات به مرکز
تخلیه اطلاعات به صورت محلی برای بکارگیری offline و تست دوره ای سیستم
تهیه گزارش ها و آمار به صورت web base
و نرم افزار مرکزی دارای بخش های زیر می باشد:

بخش مدیریت

تعریف گروه های کاربری سطوح دسترسی و تنظیمات آنها
تعیین گروه های دوربین برای هر محور
تعیین تعریف گروه های تنظیمات مربوط به دوربینها
مشاهده log ها
تنظیمات مربوط به راه اندازی قفل نرم افزار
تعریف شماره موبایل برای اپراتورهای نگهداری جهت ارسال SMS

بخش بهره برداری

مشاهده تصاویر تایید نشده (دسترسی به تخلفاتی که برگ جریمه برای آنها صادر شده نباید وجود داشته باشد، همچنین تخلفات قدیمی)
امکان اصلاح پلاک خودرو و تایید تصاویر مربوط به تخلفات، پس از تایید اطلاعات تایید شده به همراه نام اپراتور در دیتابیس ذخیره می شود همچنین برای هر تخلف کد و بارکد رهگیری تولید می شود.
تهیه log عملکرد شامل زمان ورود و خروج و تعداد عملکرد روزانه
تفکیک تصاویر غیر قابل تایید در فولدر خاص و نیز ذخیره در دیتابیس برای گزارشات آماری به همراه نام کاربر مربوطه
تعیین و تکمیل تخلف در یک تصویر در صورتی که سیستم این کار را به صورت ناقص انجام داده باشد.
اختصاص کد وضعیت سامانه به هر یک از تصاوید (مثلا در صورتی که تصویر مربوط به سامانه ای است که فلاش خراب دارد این مورد با یک کد برای این تخلف ذخیره می شود)
امکان چاپ تخلفات تایید شده (لازم است نرم افزار به صورت هوشمند از خطاهایی مانند چاپ چندباره یا عدم چاپ یکی از عکس ها اجتناب کند.)

بخش نگهداری

امکان تعریف عمر قطعات
تهیه گزارشات قطعی و معایب سیستمها
اعلام آلارم خرابی یا قطع بودن دوربینها
اعلام آلارم پایان عمر یک قطعه
مشاهده وضعیت فعلی هر یک از سیستمها
اعلام آلارم سررسید سرویس نگهداری و کالیبراسیون دوربینها
تهیه log عملکرد اپراتورهای نگهداری
ارسال SMS به اپراتورهای نگهداری بر مبنای تعریف عیب و تنظیمات مدیریتی
قابلیت عملکرد این بخش از طریق مودم و خط تلفن
ثبت رکوردهای مربوط به رخداد خرابی و اصلاح آن به منظور گزارش گیری های بعدی
قابلیت تست عملکرد قطعات و کلیت سیستم(پردازنده، دوربین، فلش، SMS و …)

بخش اطلاعات و آمار offline و online و گزارش ها:

ارایه کلیه گزارشات آماری از اطلاعات سیستم به صورت جامع
تخلیه دوربینها بر روی سرور و تجمیع و یکپارچه سازی اطلاعات
ارایه کلیه گراف های مفید اپراتورها
تهیه گزارش ها به صورت فرمت های استاندارد از جمله Excel
ورودی قابلیت های فرمت استاندارد از سیستم صدور جرایم پلیس جهت تکمیل گزارشات
تهیه گزارشات آماری ترافیکی به صورت لحظه ای بر روی GIS به صورت رنگی و ارایه یک فایل متنی با فرمت استاندارد پورت IIS جهت انتقال به I-map موجود در مرکز کنترل ترافیک
ارایه گزارشات آماری online با قابلیت ارایه بر روی سایت اینترنتی
قابلیت ارسال کلیه اطلاعات online لحظه ای که ایجاد بحران می کند مانند افزایش بیش از حد ترافیک

معماری کلی این بخش ها به صورت زیر می باشد:

لازم به ذکر است طراحی بالا به صورت یک پیش فرض اولیه برای طراحی است و با توجه به پیوست فنی، خروجی های مرتبط با گروه های کاربری برای تعریف مشخصات این نرم افزار به صورت سفارشی بکار می رود.